Academia Română
Institutul Național de Cercetări Economice
Institutul de Cercetare a Calității Vieții 
Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact

Descriere

Revistă dedicată
calității vieții
și
politicilor sociale


Director
Prof. Dr. Cătălin Zamfir
Redactor șef
Prof. Dr. Ioan Mărginean

ISSN varianta tipărită: 1018-0839
ISSN varianta e-book: 1844-5292

Editura Academiei Române
Obiectiv
Revista
Calitatea Vieţii a fost fondată în anul 1990 şi se doreşte a fi un forum ştiinţific de înalt nivel, ce dezbate problemele sociale contemporane. Având patru apariţii pe an, revista se adresează cercetătorilor, profesorilor, studenţilor în ştiinţe sociale, precum şi decidenţilor în domeniul politicilor sociale şi publicului larg. 

Calitatea vieţii găzduieşte articole - empirice, teoretice, metodologice - în domeniile calităţii vieţii şi politicilor sociale, precum şi în arii de cercetare conexe. Subiectele tratate includ: standardul de viaţă, modelele de consum, ocuparea, sănătatea, locuirea, mediul politic, mediul înconjurător, educaţia, serviciile sociale, familia şi relaţiile interpersonale, timpul liber, stilurile de viaţă, bunăstarea subiectivă etc. O parte importantă a materialelor publicate este destinată analizei şi evaluării politicilor sociale şi are în vedere identificarea sferelor ce necesită intervenţie socială, făcând propuneri şi recomandări în acest sens. 

Calitatea vieţii publică articole în limbile română şi engleză şi respectă convenţiile editoriale internaţionale. Toate articolele sunt atent evaluate şi parcurg procesul anonim de peer-review.

Indexare
CEEOL
Index Copernicus
Public Affairs Information Service (PAIS)
SCOPUS
Sociological Abstracts
The Belt and Road Initiative Reference Source (Ebsco)
Revista are calificativul B+ acordat de CNCSIS.

Invitaţie pentru publicare
Revista Calitatea Vieţii este permanent deschisă pentru publicarea articolelor ştiinţifice, recenziilor precum şi materialelor ce descriu viaţa ştiinţifică.
Vă rugăm să trimiteţi manuscrisul dvs pe adresa redacţiei, respectând instrucţiunile pentru autori. Redacţia se angajează să răspundă autorilor în termen de 4-6 săptămâni, în urma procesului de peer-review.

Descriere
Colegiul de redacție
Numărul curent
Arhiva
Instrucțiuni pentru autori
Abonamente și distribuție
Contact
Prof. dr. Cătălin ZamfirRedactor şef: Prof. dr.