(1)
Petrescu, C. Cooperaţia în România – Actor Al Economiei Sociale. RCV 2011, 22, 409-430.